Shelley Hennig in NIKOLAKI at the Daytime Emmy Awards